മഴവില്ല് – കുട്ടികളുടെ നാടക കളരി.

Event Description

ലോകാധര്‍മ്മി മഴവില്‍ കുട്ടികളുടെ നാടക കളരി, 2017 – മെയ്‌ 8 മുതല്‍ 12 വരെ  ചങ്ങപുഴ പാര്‍ക്കില്‍ രാവിലെ 8 ഉതല്‍ വൈകിട്ട് 5 വരെ.

 

 

 

Event Ticket Price

Gallery